Všeobecné obchodní podmínky


Článek I.
Obecná ustanovení

Provozovatelem serveru www.kvalitni-doucovani.cz je Meetnlearn s.r.o. se sídlem: Rybníková 14, 917 00 Trnava, Slovensko, IČ 46430865 - dále jen "provozovatel".

Uživatelem služeb je lektor nebo vzdělávací zařízení, který má na serveru www.kvalitni-doucovani.cz vystaveny informace o svých službách - dále jen "uživatel".


 
Článek II.
Rozsah nabízených služeb

Zveřejnění v části Seznam lektorů je placené. Každý uživatel služby má uživatelské jméno a heslo, se kterými se může přihlásit do administrační části. Administrační část je dostupná na adrese www.kvalitni-doucovani.cz/administrace/.

V placené části může uživatel zveřejnit informace o názvu, podrobně popsat své služby, ceník, zveřejnit telefon, mobil, email, adresu www stránek. Může na stránky přidat svou fotografii nebo logo.

Informace o uživateli jsou zveřejněny v seznamu uživatelů v příslušné stránce (např. na www.kvalitni-doucovani.cz/lektori/matematika) a také na stránce, kterou má uživatel vyhrazenu (např. www.kvalitni-doucovani.cz/lektori/jan-novak). Uživatel má možnost zvolit si libovolnou adresu svých internetových stránek na serveru www.kvalitni-doucovani.cz, pokud tato adresa není provozovatelem rezervována pro jiné účely nebo není používána jiným uživatelem. O přidělení této adresy rozhoduje provozovatel.

V seznamu lektorů jsou záznamy řazeny podle toho, jak dlouho je uživatel v systému zaregistrován. Čím dříve se uživatel zaregistruje, tím výše bude v seznamu uveden. Lektoři, kteří se zaregistrují v lednu 2010, budou výše, než lektoři, kteří se zaregistrují v červnu 2010, atd. Lektoři využívající balíček TOP mají před ostatními lektory v seznamu přednost, jejich inzeráty jsou navíc graficky zvýrazněny. V rámci TOP lektorů se také řadí podle data registrace. Dnem registrace se rozumí den připsání první platby za placené služby na běžný účet provozovatele.

Aktualizace informací o uživateli může být prováděna přes administrační část nebo přes kontaktní e-mail info@kvalitni-doucovani.cz. V případě aktualizace přes e-mail je nutné připojit i e-mail a heslo pro ověření uživatele. Aktualizace přes e-mail je prováděna bez odkladů, může však trvat delší dobu. Proto je pro neodkladnou aktualizaci doporučeno používat administrační část, kde se změny projevují ihned.

Uživatel může i nadále podávat inzeráty o doučování nebo výuce. Při zadání inzerátu se podle e-mailové adresy automaticky spárují údaje: jméno, telefon, e-mail, web s údaji z databáze lektorů. V administrační části může uživatel sledovat seznam svých podaných inzerátů a počty zobrazení a odpovědí. Limit pro uživatele je jeden inzerát denně. Nezaregistrovaní návštěvníci mohou podávat jeden inzerát za tři dny.


 
Článek III.
Cena za placené služby a způsob úhrady

Cena za základní registraci v seznamu lektorů je 590 Kč za rok. Cena za volitelný balíček TOP je 1 400 Kč za rok. Cena za balíček TOP se přičítá k ceně základní registrace. Uživateli služby je s jeho souhlasem vystavena a zaslána zálohová faktura v elektronické podobě. Po jejím zaplacení převodem na běžný účet je uživateli zaslána elektronická faktura.

Cena se může změnit bez předchozího upozornění, pro konkrétního uživatele však vstupuje v platnost až od jeho příštího platebního období. Uživatel tuto novou cenu nemusí akceptovat a nemusí ve využívání placených služeb pokračovat. Cena za používání placených služeb je vždy zveřejněna v aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách.


 
Článek IV.
Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zveřejnění informací a fotografií na stránkách serveru www.kvalitni-doucovani.cz. Zároveň potvrzuje, že disponuje nezbytnými právy ke všem textům a fotografiím, které jsou uvedeny na stránkách uživatele na serveru www.kvalitni-doucovani.cz.


 
Článek V.
Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

Uživatel je povinen:

 • zajistit si zdanění příjmu z výuky na své náklady
 • prezentovat se nad webu pod svým celým jménem a příjmením případně pod názvem právnické osoby.
 • řídit se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele zveřejněnými na stránkách www.kvalitni-doucovani.cz
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit provozovatele, ostatní uživatele nebo návštěvníky serveru www.kvalitni-doucovani.cz
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy nebo s pravidly hospodářské soutěže, zejména nevkládat neúplné nebo nepravdivé informace
 • zabezpečit své přístupové heslo před zneužitím, za případné zneužití nese plnou odpovědnost uživatel

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu uživatele.


 
Článek VI.
Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo:

 • pozastavit přístup uživatele do administrační části nebo po předchozím upozornění e-mailem zcela zrušit informace zveřejněné uživatelem v případě, že jsou v rozporu s dobrými mravy nebo v případě, kdy uživatel řádně neplní povinnosti vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek.
 • odmítnout zveřejnit údaje nového uživatele bez udání důvodu
 • jednostranně měnit a doplňovat obchodní podmínky

Provozovatel je povinen:

 • chránit údaje uživatele, zejména jeho přístupové heslo a neposkytovat je nepovolaným osobám
 • zveřejnit na stránkách www.kvalitni-doucovani.cz aktuální všeobecné obchodní podmínky

 
Článek VII.
Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé následkem používání služeb serveru www.kvalitni-doucovani.cz.

Provozovatel neručí za dostupnost serveru www.kvalitni-doucovani.cz - při provozu stránek se mohou vyskytnout výpadky. Provozovatel neručí za aktuálnost ani původ informací, které jsou na serveru www.kvalitni-doucovani.cz na stránkách uživatelů uvedeny.


 

V Praze, dne 8. 11. 2015.

Ing. Dan Špaňhel